ایمان آوردن راحت تر از فکر کردن است،از این رو تعداد مومنان بسیار بیشتر از متفکران است.     Bertrand Russell برتراند راسل

 

ایمان آوردن راحت تر از فکر کردن است،از این رو تعداد مومنان بسیار بیشتر از متفکران است.

Bertrand Russell

برتراند راسل

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0