آن جا که آزادی نیست، اگر رای دادن چیزی را تغییر می داد، اجازه نمی دادند که رای بدهید. (مارک تواین) Mark Twai

 

آن جا که آزادی نیست، اگر رای دادن چیزی را تغییر می داد، اجازه نمی دادند که رای بدهید.

 

(مارک تواین) Mark Twai

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0