من یک خداناباور انسان گرا هستم، و به ارزش های انسانی سکولار باور دارم.  باید همیشه به دقت تمام شواهدی که بر هر ادعایی می آورند را بررسی کنیم. کودکان نباید در مدارس مذهبی آموزش داده شوند و من فکر می کنم که این حق نوجوانان است که بدانند چه چیز درست و چه چیز غلط است. اگر آنها به روش درست علمی-منطقی نیاندیشند، آنها ممکن است که گمراه شده و به مسیری روند که امروزه می بینیم. بیشتر آنها فریب تعصب ها و باورهای دینی را خورده اند. که من فکر می کنم این خطرناک است، و خطری که این باورهای دگم دینی در گوشه کنار دنیا ایجاد میکنند را همه روزه می بینیم. - هارولد کروتو - شیمی دان انگلیسی برندهء جایزه نوبل 1996   Harold Krotoschiner

من یک خداناباور انسان گرا هستم 

من یک خداناباور انسان گرا هستم، و به ارزش های انسانی سکولار باور دارم.  باید همیشه به دقت تمام شواهدی که بر هر ادعایی می آورند را بررسی کنیم. کودکان نباید در مدارس مذهبی آموزش داده شوند و من فکر می کنم که این حق نوجوانان است که بدانند چه چیز درست و چه چیز غلط است. اگر آنها به روش درست علمی-منطقی نیاندیشند، آنها ممکن است که گمراه شده و به مسیری روند که امروزه می بینیم. بیشتر آنها فریب تعصب ها و باورهای دینی را خورده اند. که من فکر می کنم این خطرناک است، و خطری که این باورهای دگم دینی در گوشه کنار دنیا ایجاد میکنند را همه روزه می بینیم. - هارولد کروتو - شیمی دان انگلیسی برندهء جایزه نوبل 1996   Harold Krotoschiner

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0