پیدایش جهان     هنگامی که به عمق اتم سفر میکنیم با یک سری پروتون مواجه می شویم که هر وقت که میخواهند « خود به خود » به وجود میایند و به خودی خود ، هر وقت که میخواهند نابود میشوند. ما آن را « مکانیک کوانتوم » نام گذاری کرده ایم . قوانین طبیعت به ما میگویند که نه تنها تمام جهان میتواند مانند پروتون ها به وجود بیاید بلکه برای پیدایش هم نیازمند علت نیستند ، همچنین هیچ حادثه ای منجر به انفجار بزرگ ( بیگ بنگ / مهبانگ ) نشده است. به نظر من ، هیچ خدایی وجود ندارد . هیچ کس جهان را خلق نکرده و هیچ کس سرنوشت ما را هدایت نمیکند. هیچ بهشت و هیچ زندگی پس از مرگی وجود ندارد ....                                                                                   استیون هاوکینگ

استیون هاوکینگ: پیدایش جهان 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0