هدف:        فردی را در نقطه A تصور کنید. مسیر زندگی این شخص کجاست؟ به چه سمتی باید حرکت کند؟ از خواب بیدار می شود ولی نمی داند که به کجا باید برود، زیرا هدفی ندارد.

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0