علم پزشکی ثابت کرده که مغز انسان بر اساس تصاویر و شکل های به وجود آمده در آن، به بدن فرمان می دهد.  بارها شده شما به خودتون گفته اید: فلان چیز را جا نذارم و بعدش متوجه شدید که آن وسیله را جا گذاشته اید و بعد به خود می گویید که دیدی گفتم... می دونستم و. ... شما از جمله منفی استفاده کردید و تصویر جا گذاشتن کتاب را در ذهن خود کشیدید و ضمیر ناخودآگاه شما باعث شد که این اتفاق بیافتد. باید بگویید: یادم باشه که این کتاب رو با خودم ببرم.  تمام جملات منفی رو از ضمیر ناخودآگاه خودتون پاک کنید و جملات مثبت را جایگزین نمایید. مانند: نیفتی! نشکنه! یادت نره! جا نذاری!  رباتی را تصور کنید که تمامی دستورات شما را اول به تصویر تبدیل می کند و بعد بر اساس تصویری که به وجود آمده است، تصمیم میگیرد.  به ربات دستور می دهیم که آن لیوان را نشکن. ربات یک لیوان شکسته را به تصویر می کشد و بعد می رود آن لیوان را محکم به زمین می‌کوبد تا بشکند، ضمیر ناخودآگاه ما همینطور عمل میکند.

  افکار و جملات منفی     

    علم پزشکی ثابت کرده که مغز انسان بر اساس تصاویر و شکل های به وجود آمده در آن، به بدن فرمان می دهد.  بارها شده شما به خودتون گفته اید: فلان چیز را جا نذارم و بعدش متوجه شدید که آن وسیله را جا گذاشته اید و بعد به خود می گویید که دیدی گفتم... می دونستم و. ... شما از جمله منفی استفاده کردید و تصویر جا گذاشتن کتاب را در ذهن خود کشیدید و ضمیر ناخودآگاه شما باعث شد که این اتفاق بیافتد. باید بگویید: یادم باشه که این کتاب رو با خودم ببرم.  تمام جملات منفی رو از ضمیر ناخودآگاه خودتون پاک کنید و جملات مثبت را جایگزین نمایید.

    مانند: نیفتی! نشکنه! یادت نره! جا نذاری!  رباتی را تصور کنید که تمامی دستورات شما را اول به تصویر تبدیل می کند و بعد بر اساس تصویری که به وجود آمده است، تصمیم میگیرد.  به ربات دستور می دهیم که آن لیوان را نشکن. ربات یک لیوان شکسته را به تصویر می کشد و بعد می رود آن لیوان را محکم به زمین می‌کوبد تا بشکند، ضمیر ناخودآگاه ما همینطور عمل میکند.

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0