اهدف به دو دسته اجباری و غیر اجباری تقسیم می شود. اهداف اجباری ، هدف هایی هستند که شما را مجبور به بدست آوردنشان میکنند. مثل: پرداخت کرایه خانه، شهریه تحصیل فرزندانتان و یا چکی که برای خرید کالایی پرداخت کرده اید. اگر دقت کنید میبینید که اکثر مردم با اینکه در شرایط سختی زندگی می کنند ولی به اهداف اجباری خود می رسند. چرا؟       زیرا این اهداف، شما را مجبور می کنند که در طول روز به آن ها فکر کنید، شما به صورت ناخوداگاه تمام کارهایی را انجام می دهید که در سمینارهای موفقیت تدریس می شود، مثل: خواستن شدید، اشتیاق سوزان ، دیدن هدف ، زمانبندی برای هدف، تکرار کلام برای رسیدن به آن و غیره . شما به صورت نا خوداگاه تمامی این موارد را انجام می دهید و در نتیجه می بینید که چکی که در طول ماه نگرانش بودید به راحتی پاس شده است. از چگونگی رسیدن به اهداف اجباری ، باید یاد بگیرید که به اهداف غیر اجباریتان برسید، مثل: خرید ماشینی که دوستش دارید، خانه رویاهایتان، سفر در کل دنیا و غیره....

به نظر شما ثروتمند کیست؟

ثروتمند کیست؟

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0