از کجا می دانی روح وجود دارد؟     چون در کتاب های دینی خوانده ام. از کجا می دانی این کتاب ها حقیقتند؟      چون کلام خدا هستند. از کجا می دانی اینها کلام خدا هستند؟       چون در کتاب ها نوشته!!!!!!

 اثبات وجود روح

از کجا می دانی روح وجود دارد؟  چون در کتاب های دینی خوانده ام.

 از کجا می دانی این کتاب ها حقیقتند؟  چون کلام خدا هستند.

 از کجا می دانی اینها کلام خدا هستند؟  چون در کتاب ها  نوشته!!!!!! 

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0