کشف اکسیر جوانی برای جاودانگی      دانشمندان آمریکایی آزمایش فوق‌العاده‌ای برای وارونه کردن روند پیری روی حیوانات انجام داده‌اند. آنها در این آزمایش از یک ماده شیمیایی برای جوان کردن ماهیچه موش‌ها استفاده کرده‌اند و می‌گویند ماهیچه های شصت ساله به ماهیچه‌ای بیست ساله تبدیل شده اند.      از چی بگیم: خوشبختانه اکثر دانشمندان به موجودات خیالی ای مثل روح اعتقاد ندارند و به جستجوی جاودانگی در این جهان هستند...      اگر امکان جاودانگی در این جهان وجود داشته باشد ، آیا شما از آن استفاده می کنید؟ و یا اینکه به امید موجودی به اسم روح، تن به مردن می دهید؟منبع: www.bbc.co.uk/persian/science/2013/12/131220_ng_youth_drug_reverse_ageing_animal.shtml

 

کشف اکسیر جوانی برای جاودانگی         

  دانشمندان آمریکایی آزمایش فوق‌العاده‌ای برای وارونه کردن روند پیری روی حیوانات انجام داده‌اند. آنها در این آزمایش از یک ماده شیمیایی برای جوان کردن ماهیچه موش‌ها استفاده کرده‌اند و می‌گویند  ماهیچه های شصت ساله به ماهیچه‌ای بیست ساله تبدیل شده اند.        

  از چی بگیم: خوشبختانه اکثر دانشمندان به موجودات خیالی ای مثل روح اعتقاد ندارند و به جستجوی  جاودانگی در این جهان هستند...

  اگر امکان جاودانگی در این جهان وجود داشته باشد ، آیا شما از آن استفاده می کنید؟ و یا اینکه به امید موجودی به اسم روح، تن به مردن می هید؟

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0