انسان های امروز به مردمان قدیم می خندند که برای جاودانگی، خود را مومیایی می کردند و انسان های آینده به ما می خندند که برای جاودانگی ، موجودی خیالی ای را به اسم روح خلق کردیم.

 

   انسان های امروز به مردمان قدیم می خندند که برای جاودانگی، خود را مومیایی می کردند و انسان های آینده به ما می خندند که برای جاودانگی ، موجودی خیالی ای را به اسم روح خلق کردیم.

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0