طبق تعریف علما، روح موجودی است مجرد که هوشیاری و حیات انسان به آن وابسته است. اگر هوشیاری انسان به روح وابسته است، چرا وقتی مغز بر اثر بیماری ای مثل آلزایمر تخریب می شود، انسان حتی قادر به یادآوری نام خودش هم نیست؟ به نظر شما روح وجود دارد؟

 

 

تعریف روح از دیدگاه علمای دینی

طبق تعریف علما، روح موجودی است مجرد که هوشیاری و حیات انسان به آن وابسته است. اگر هوشیاری انسان به روح وابسته است، چرا وقتی مغز بر اثر بیماری ای مثل آلزایمر تخریب می شود، انسان حتی قادر به یادآوری نام خودش هم نیست؟ به نظر شما روح وجود دارد؟

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0