خلق سلول زنده از عناصر بی جان توسط انسان

دستاورد علمی که ثابت میکند روح وجود ندارد

 روح وجود ندارد... 

 خلق سلول زنده از عناصر بی جان توسط انسان

       "کریگ ونتر" پدر اولین نقشه ژنتیکی انسان اعلام کرد که به همراه تیم خود اولین سری از سلولهای مصنوعی با توانایی خودتکثیری را با موفقیت ایجاد کرده است. آنها سلولهایی را طراحی، ترکیب و ایجاد کرده اند که می توانند خود را تکثیر کنند. او می گوید: این کشف به طور حتم می تواند نگاه ما را به مفهوم حیات تغییر دهد.

از چی بگیم؟: با این کشف بار دیگر ثابت می شود که چیزی به اسم روح وجود ندارد و برای ساخت یک موجود زنده ، نیازی به روح نیست. نظر شما چیست؟ 

jcvi.org/cms/research/projects/first-self-replicating-synthetic-bacterial-cell/overview

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0