آیا می دانید ، گوشت شتر در دین یهود حرام است؟ چرا خداوند به موسی می گوید: خوردن گوشت شتر حرامه و به محمد گفته است گوشت شتر حلال است؟  با تفکر به این موضوع به این احتمال می رسیم که این ادیان، ساخت و پرداخته ذهن بشر هستند. زیرا خداوند کلامی واحد و مقتدر دارد. جواب شما به این سوال چیست؟

   آیا انسان ها، خالق ادیان بوده اند؟    

آیا می دانید ، گوشت شتر در دین یهود حرام است؟ چرا خداوند به موسی می گوید: خوردن گوشت شتر حرامه و به محمد گفته است گوشت شتر حلال است؟  با تفکر به این موضوع به این احتمال می رسیم که این ادیان، ساخت و پرداخته ذهن بشر هستند. زیرا خداوند کلامی واحد و مقتدر دارد. جواب شما به این سوال چیست؟

در تورات كنونى در سفر لاويان فصل يازدهم ضمن بيان گوشت هاى حرام و حلال مى‏خوانيم: از نوشخوار كنندگان و سم چاكان اين ها را نخوريد، شتر را با وجودى كه نوشخوار مى‏كند اما تمام سم چاك نيست، آن براى شما ناپاك است 

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0