آیا پیامبران فرستاده خداوند بوده اند و یا از تفکر بشریت خلق شده اند؟                 اگر همه پیامبران از طرف یک خدا آمده اند و فقط حرف یک خدا را به بشریت انتقال داده اند ، پس چرا این همه تفاوت بین این ادیان وجود دارد!؟ آیا خدا از همان اول نمی توانست حرف واحد را به پیامبرانش انتقال دهد!؟ آیا خدا برای ارائه یک دین، به کسب تجربه احتیاج داشته است!؟ مثلا تعریف بهشت، جهنم و آخرت در مسیحیت و در اسلام با هم در تضاد هستند و یا قانون چند همسر داری و .... . جواب شما به این سوال چیست؟

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0