اگر میخواهی به بهشت بروی، باید زندگیت را به بهشت تبدیل کنی ....                اگر فقط به دنبال بهشت در آخرت باشی، این جهان را به جهنم تبدیل خواهی کرد....

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0