این نقاشی ختنه مردان، مربوط به 2350 سال قبل از میلاد می‌باشد. یعنی اینکه قبل از حضرت ابراهیم هم ختنه کردن مردان وجود داشته است که ادیان این روش را به نام دستور خدا استفاده کرده اند. 	 زیان های ختنه از نظر علم پزشکی:  این یك پوست  بیخاصیت نیست بلكه یك پوسته محافظ با لایه چربی و لزج است که از خوشکیو اصطكاك سر آلت تناسلي  جلو گيري مي كند  و حامل تعداد زیادی مویرگ و عصب است كه وظیفه خون رسانی به نوك آلت را  بعهده دارد و با عمل ختنه تقریبا 96% از آن مویرگها بكلی مسدود میگردند كه این امر رشد طبیعی آلت را دچار اختلال مینماید و بعلت تماس غیر طبیعی كناره آلت با دیواره آلت زنانه باعث میگردد كه تندی انزال و كوتاه شدن زمان انزال یكی از معضلات جدی این افراد باشد و زمان طبیعی انزال را به یك هشتم زمان طبیعی كاهش دهد.   	حتما خدا بعد از آفرینش انسان متوجه اشتباه خودش شده و گفته این عضو را من اشتباه خلق کردم و شما باید درستش کنید...! عقل هم چیز خوبیست...

 

  زیان های ختنه مردان، از نظر علم پزشکی

این نقاشی ختنه مردان، مربوط به 2350 سال قبل از میلاد می‌باشد. یعنی اینکه قبل از حضرت ابراهیم هم ختنه کردن مردان وجود داشته است که ادیان این روش را به نام دستور خدا استفاده کرده اند.

زیان های ختنه از نظر علم پزشکی:  این یك پوست  بیخاصیت نیست بلكه یك پوسته محافظ با لایه چربی و لزج است که از خوشکیو اصطكاك سر آلت تناسلي  جلو گيري مي كند  و حامل تعداد زیادی مویرگ و عصب است كه وظیفه خون رسانی به نوك آلت را  بعهده دارد و با عمل ختنه تقریبا 96% از آن مویرگها بكلی مسدود میگردند كه این امر رشد طبیعی آلت را دچار اختلال مینماید و بعلت تماس غیر طبیعی كناره آلت با دیواره آلت زنانه باعث میگردد كه تندی انزال و كوتاه شدن زمان انزال یكی از معضلات جدی این افراد باشد و زمان طبیعی انزال را به یك هشتم زمان طبیعی كاهش دهد. 

  حتما خدا بعد از آفرینش انسان متوجه اشتباه خودش شده و گفته این عضو را من اشتباه خلق کردم و شما باید درستش کنید...! عقل هم چیز خوبیست...

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0