نقش شیطان در ادیان... 	شما اعتقاد دارید که شیطان وجود دارد و وظیفه شیطان، حیله و فریب اسنانها است. از کجا معلوم که شیطان پیامبران را فریب نداده باشد و خود را جای خدا  معرفی نکرده باشد؟ بعد از هزاران سال مشاهده می کنیم که انسان ها به اسم دین کشتار می کنند، سنگسار می کنند و کل کره زمین را جنگ  و نفرت فرا گرفته !؟ {کشتار مردم در سوریه، کشتار مردم توسط نیروهای داعش در عراق، کشتار مردم به وسیله طالبان در افغانستان، کشتار انسان ها توسط تندروهايِ بودايي در برمه، کشتار مردم توسط گروه بوکو حرام در نیجریه،کشتار شیعیان در پاکستان، کشتار توسط پیکارجویان الشباب در سومالی و ...} 	اگر خدا می خواست که انسان ها را هدایت کند ، تنها با فرستادن یک مورچه به زمین می توانست صلح و آرامش را به ارمغان آورد.  به گفته شما: خداوند هزاران پیامبر را به زمین فرستاده تا صلح و آرامش به وجود آید ولی جهان هر روز از روز قبل بدتر و بدتر می شود!؟ تنها به یک نتیجه می توان رسید و آن اینکه: وحی از طرف شیطان بوده و نه خدا و شیطان در زمین کاری کرده که انسان ها به اسم خدا فرزندشان را سنگسار کنند و همدیگر را  به قتل برسانند.

 

   نقش شیطان در ادیان...

شما اعتقاد دارید که شیطان وجود دارد و وظیفه شیطان، حیله و فریب اسنانها است. از کجا معلوم که شیطان پیامبران را فریب نداده باشد و خود را جای خدا  معرفی نکرده باشد؟ بعد از هزاران سال مشاهده می کنیم که انسان ها به اسم دین کشتار می کنند، سنگسار می کنند و کل کره زمین را جنگ  و نفرت فرا گرفته !؟ {کشتار مردم در سوریه، کشتار مردم توسط نیروهای داعش در عراق، کشتار مردم به وسیله طالبان در افغانستان، کشتار انسان ها توسط تندروهايِ بودايي در برمه، کشتار مردم توسط گروه بوکو حرام در نیجریه،کشتار شیعیان در پاکستان، کشتار توسط پیکارجویان الشباب در سومالی و ...}

 

اگر خدا می خواست که انسان ها را هدایت کند ، تنها با فرستادن یک مورچه به زمین می توانست صلح و آرامش را به ارمغان آورد.  به گفته شما: خداوند هزاران پیامبر را به زمین فرستاده تا صلح و آرامش به وجود آید ولی جهان هر روز از روز قبل بدتر و بدتر می شود!؟ تنها به یک نتیجه می توان رسید و آن اینکه: وحی از طرف شیطان بوده و نه خدا و شیطان در زمین کاری کرده که انسان ها به اسم خدا فرزندشان را سنگسار کنند و همدیگر را  به قتل برسانند. 

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0