من اگر باده خورم باده پرستم به تو چه                  گر که با ماهرخی تنگ نشستم به تو چه خود خدا گفته در توبه همیشه باز است                  تو خدایی مگر از توبه شکستم به تو چه به تو چه کس چه کند هرچه کند کس به تو چه!         نه تو در گور من می زده می خواباند نه مرا گور تو                                      نه مرا گور تو گور پدرت پس به تو چه! شاهکارا تو مزن حرف حقیقت به تو چه                می کشند از چپ و از راست به میخت به تو چه شعر کم گو مگر از جان خودت سیر شدی؟!             که کنی پای فراتر ز گلیمت به تو چه؟! شاهکار بینش پژوه

من اگر باده خورم باده پرستم به تو چه

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0