بت ها را شکستند، اما بت پرستی ادامه دارد

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0