پرسیدند چرا بی دین شده ای؟     گفتم: معنی کل قرآن را بارها خواندم اما جواب منطقی ای برای سوالاتم نیافتم. گفتم بهایی شوم . گفتند: اول اسلام را باید قبول داشته باشی...      به خود گفتم، مسیحی می شوم و شاید حقیقت آنجا باشد. انجیل را خواندم و دیدم این کتاب هم آسمانی نیست. بی دینی را انتخاب کردم و دیدم چقدر زیباست...

پرسیدند چرا بی دین شده ای؟

گفتم: معنی کل قرآن را بارها خواندم اما جواب منطقی ای برای سوالاتم نیافتم. گفتم بهایی شوم . گفتند: اول اسلام را باید قبول داشته باشی...            به خود گفتم، مسیحی می شوم و شاید حقیقت آنجا باشد. انجیل را خواندم و دیدم این کتاب هم  آسمانی نیست. بی دینی را انتخاب کردم و دیدم چقدر زیباست...

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0