نامجو: اهانت به رضا خان     	 بعد از اهانت نامجو به رضاخان، وی گفت: اين يك شوخى با رضاخان بود، جدى‌اش نگيريد.... از چی بگیم؟: آقای نامجو اگر جرات داری با خمینی و خامنه ای هم شوخی کن که باعث این همه بدبختی ها در ایران هستند...

 

    نامجو: اهانت به رضا خان

    بعد از اهانت نامجو به رضاخان، وی گفت: اين يك شوخى با رضاخان بود، جدى‌اش نگيريد....

 

از چی بگیم؟: آقای نامجو اگر جرات داری با خمینی و خامنه ای هم شوخی کن که باعث این همه بدبختی ها در ایران هستند...

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0