قرآئتی: افزایش دانشگاه ها باعث افزایش جنایت می شود       ایشان درست می گوید: مردمی که سطح سواد بالاتری دارند نمی توانند آخوندهایی امثال ایشان را تحمل کنند، بنابراین دولت ایران با کشتن آن ها باعث افزایش  جرم و جنایت می شود.

 

   قرآئتی: افزایش دانشگاه ها باعث افزایش جنایت می شود

 

      ایشان درست می گوید: مردمی که سطح سواد بالاتری دارند نمی توانند آخوندهایی امثال ایشان را تحمل کنند، بنابراین دولت ایران با کشتن آن ها باعث افزایش  جرم و جنایت می شود.

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0