دزدیده شدن 220 میلیون تومان از هر ایرانی   8500 میلیارد بابک زنجانی، 3000 میلیارد امیر منصور آریا و خاوری و دوستانش، 1200 میلیارد دانشگاه ایرانیان، 1000 میلیارد تامین اجتماعی، 370 میلیارد صادق محصولی، 300 میلیارد معاون بانک مرکزی، 200 میلیارد رحیمی (معاون اول احمدی نژاد)، 170 میلیارد بنیاد شهید و 500 میلیون هر نماینده.   در مجموع یعنی از هر ایرانی 220 میلیون تومان پول دزدیده شده است. حالا خدا داند که نفر اول مملکت یعنی رهبر ایران چقدر پول به جیب زده است...    از چی بگیم؟ این همه پول را از تک ، تک ما دزدیده اند و حالا برای پرداخت 45000 هزار تومان یارانه که معادل خرید 40 قرص نان می باشد هزاران شرط و شروط می گذارند.... به امید روزی که ایران اشغالی از دست عرب ها آزاد شود....

 

     دزدیده شدن 220 میلیون تومان از هر ایرانی 8500 میلیارد بابک زنجانی، 3000 میلیارد امیر منصور آریا و خاوری و دوستانش، 1200 میلیارد دانشگاه ایرانیان، 1000 میلیارد تامین اجتماعی، 370 میلیارد صادق محصولی، 300 میلیارد معاون بانک مرکزی، 200 میلیارد رحیمی (معاون اول احمدی نژاد)، 170 میلیارد بنیاد شهید و 500 میلیون هر نماینده.     در مجموع یعنی از هر ایرانی 220 میلیون تومان پول دزدیده شده است.  حالا خدا داند که نفر اول مملکت یعنی رهبر ایران چقدر پول به جیب زده است...       از چی بگیم؟ این همه پول را از تک ، تک ما دزدیده اند و حالا برای پرداخت 45000 هزار تومان یارانه که معادل خرید 40 قرص نان می باشد هزاران شرط و شروط می گذارند.... به امید روزی که  ایران اشغالی از دست عرب ها  آزاد شود....

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0