دلیل زلزله از دیدگاه قرآن - سوره زلزال         به نام خداوند رحمان و رحيم .  وقتي كه زمين آن زلزله مخصوصش را آغاز مي‏كند ( 1) . و زمين آنچه از مردگان ( و يا معادن ) كه در شكم دارد بيرون مي‏ريزد ( 2) . و انسانها از در تعجب مي‏پرسند : زمين را چه شده است ( 3) . در آن روز زمين اخبار و اسرار خود را شرح مي‏دهد ( 4) . آري پروردگار تو به وي وحي كرده كه به زبان آيد و اسرار را بگويد ( 5) . در آن روز مردم يك جور محشور نمي‏شوند بلكه طايفه‏هايي مختلفند تا اعمال هر طايفه‏اي را به آنان نشان دهند ( 6) . پس هر كس به سنگيني يك ذره عمل خيري كرده باشد آن را مي‏بيند ( 7) . و هر كس به سنگيني يك ذره عمل شري كرده باشد آن را خواهد ديد ( 8 )      دلیل زلزله از دیدگاه قرآن این است که انسان ها نتیجه اعمالشان را ببینند . سوال اینجاست که چرا خدا در سیارات دیگر که هیچ موجود زنده ای وجود ندارد، زلزله را نازل می کند؟  نظر شما چیست؟

 

 

 دلیل زلزله از دیدگاه قرآن - سوره زلزال

 به نام خداوند رحمان و رحيم .  وقتي كه زمين آن زلزله مخصوصش را آغاز مي‏كند ( 1) . و زمين آنچه از مردگان ( و يا معادن ) كه در شكم دارد بيرون مي‏ريزد ( 2) . و انسانها از در تعجب مي‏پرسند : زمين را چه شده است ( 3) . در آن روز زمين اخبار و اسرار خود را شرح مي‏دهد ( 4) . آري پروردگار تو به وي وحي كرده كه به زبان آيد و اسرار را بگويد ( 5) . در آن روز مردم يك جور محشور نمي‏شوند بلكه طايفه‏هايي مختلفند تا اعمال هر طايفه‏اي را به آنان نشان دهند ( 6) . پس هر كس به سنگيني يك ذره عمل خيري كرده باشد آن را مي‏بيند ( 7) . و هر كس به سنگيني يك ذره عمل شري كرده باشد آن را خواهد ديد ( 8 ) دلیل زلزله از دیدگاه قرآن این است که انسان ها نتیجه اعمالشان را ببینند .

سوال اینجاست که چرا خدا در سیارات دیگر که هیچ موجود زنده ای وجود ندارد، زلزله را نازل می کند؟  نظر شما چیست؟ 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0