کتاب شیطان   چه کسی می تواند به این سوال  پاسخ دهد؟   شما که شیطان را چیزی برای فریب و گمراهیه انسان ها می دانید به ما بگوید: اگر شیطان بخواهد انسان ها را گمراه کند و برایشان کتابی بنویسد، آن کتاب را چگونه خواهد نوشت؟    آیا می گوید: من شیطان هستم و این کتاب من است و شما باید از آن پیروی کنید؟ و یا اینکه برای فریب شما  می گوید: من  خدا هستم و این کلام من است...    جواب شما به این سوال چیست؟

  کتاب شیطان

  چه کسی می تواند به این سوال  پاسخ دهد؟

  شما که شیطان را چیزی برای فریب و گمراهیه انسان ها می دانید به ما بگوید: اگر شیطان بخواهد انسان ها را گمراه کند و برایشان کتابی بنویسد، آن کتاب را چگونه خواهد نوشت؟

   آیا می گوید: من شیطان هستم و این کتاب من است و شما باید از آن پیروی کنید؟ و یا اینکه برای فریب شما  می گوید: من  خدا هستم و این کلام من است...

   جواب شما به این سوال چیست؟

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0