آیا دستور کشتن کافران تنها در جنگ آمده است؟    برخی از مسلمان ها ادعا می کنند که تنها در هنگام جنگ و دفاع از خود، دستور وحشیانه کشتن و گردن زدن کافران در قرآن وجود دارد!    توبه آیه 5: پس چون ماه ‏هاى حرام سپرى شد مشركان را هر كجا يافتيد بكشيد...    توبه آیه 36: تعداد ماه ها نزد خداوند دوازده ماه است که چهار ماه از آن، ماه حرام است.    بنابراین کشتن و گردن زدن کافران هیچ ارتباطی با جنگ و یا دفاع از خود ندارد و یک وظیفه شرعی است. زیرا در هنگام دفاع از خود نمی توانید چهار ماه صبر کنید و گردن نزنید!    آیا شما به این وظیفه شرعی، عمل می کنید و یک مسلمان واقعی هستید؟

   آیا دستور کشتن کافران تنها در جنگ آمده است؟

   برخی از مسلمان ها ادعا می کنند که تنها در هنگام جنگ و دفاع از خود، دستور وحشیانه کشتن و گردن زدن کافران در قرآن وجود دارد!

   توبه آیه 5: پس چون ماه ‏هاى حرام سپرى شد مشركان را هر كجا يافتيد بكشيد...

   توبه آیه 36: تعداد ماه ها نزد خداوند دوازده ماه است که چهار ماه از آن، ماه حرام است.

   بنابراین کشتن و گردن زدن کافران هیچ ارتباطی با جنگ و یا دفاع از خود ندارد و یک وظیفه شرعی است. زیرا در هنگام دفاع از خود نمی توانید چهار ماه صبر کنید و گردن نزنید!

   آیا شما به این وظیفه شرعی، عمل می کنید و یک مسلمان واقعی هستید؟

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0