تفسیر چیست؟ تفسیر: ماله کشی برای اشکالات علمی، حقوقی و تناقض های قرآن می باشد. در قرآن آیه هایی هست که بر ساده بودن و قابل فهم بودن دلالت میکند. مانند: الدخان، آیه 58: در حقيقت [قرآن] را بر زبان تو آسان گردانيديم اميد كه پند پذيرند. القمر، آیه 17: و قطعا قرآن را براى پندآموزى آسان كرديم پس آيا پندگيرندهاى هست.

 

تفسیر چیست؟

تفسیر: ماله کشی برای اشکالات علمی، حقوقی و تناقض های قرآن می باشد.

در قرآن آیه هایی هست که بر ساده بودن و قابل فهم بودن دلالت میکند. مانند:

الدخان، آیه 58: در حقيقت [قرآن] را بر زبان تو آسان گردانيديم اميد كه پند پذيرند.

القمر، آیه 17: و قطعا قرآن را براى پندآموزى آسان كرديم پس آيا پندگيرندهاى هست.

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0