خدا از دیدگاه قرآن 	من دیروز چشم و دست و پای یک گربه را بستم، کتکش میزدم بهش میگفتم راه بره ... یکی دو ساعت صبر کردم دیدم نمیتونه راه بره برای همین آتیشش زدم !!! دوستان به نظرتون من چه جور موجودی هستم ؟ 	سوره بقره آیه 7: خداوند بر دلهاى آنان و بر شنوايى ايشان مهر نهاده و بر ديدگانشان پرده اى است و آنان را عذابى دردناك است.  	حالا به نظر شما این خدایی که این حرف را زده چه خدایی است؟

خدا از دیدگاه قرآن

من دیروز چشم و دست و پای یک گربه را بستم، کتکش میزدم بهش میگفتم راه بره ... یکی دو ساعت صبر کردم دیدم نمیتونه راه بره برای همین آتیشش زدم !!! دوستان به نظرتون من چه جور موجودی هستم ؟

سوره بقره آیه 7: خداوند بر دلهاى آنان و بر شنوايى ايشان مهر نهاده و بر ديدگانشان پرده اى است و آنان را عذابى دردناك است.

  حالا به نظر شما این خدایی که این حرف را زده چه خدایی است؟

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0