معجزه  قرآن در مورد بیگ بنگ 	سوره انبیا آیه 30: آيا كافران نديدند كه آسمانها و زمين به هم پيوسته بودند و ما آنها را از يكديگر باز كرديم ؟ و هر چيز زنده اي را از آب قرار داديم، آيا ايمان نميآورند! 	از دیدگاه مفسران این آیه جزء معجزات قرآن به حساب می آید و خبر از بیگ بنگ در آفرینش جهان دارد! سوال اول : مگر در زمان بیگ بنگ کافران زندگی می کردند که جدا شدن زمین و آسمان را نگاه کنند و ایمان بیاورند؟ سوال دوم: در زمان بیگ بنگ زمینی وجود نداشته که بخواهد از آسمان جدا شود، زیرا زمین میلیون ها سال بعد از انفجار بزرگ شکل گرفته است. 	اگر شما این آیه را معجزه می پندارید، لطفا جواب سوالات را به ما بگویید.

 

معجزه  قرآن در مورد بیگ بنگ

سوره انبیا آیه 30: آيا كافران نديدند كه آسمانها و زمين به هم پيوسته بودند و ما آنها را از يكديگر باز كرديم ؟ و هر چيز زنده اي را از آب قرار داديم، آيا ايمان نميآورند!

از دیدگاه مفسران این آیه جزء معجزات قرآن به حساب می آید و خبر از بیگ بنگ در آفرینش جهان دارد!

سوال اول : مگر در زمان بیگ بنگ کافران زندگی می کردند که جدا شدن زمین و آسمان را نگاه کنند و ایمان بیاورند؟

سوال دوم: در زمان بیگ بنگ زمینی وجود نداشته که بخواهد از آسمان جدا شود، زیرا زمین میلیون ها سال بعد از انفجار بزرگ شکل گرفته است.

 

اگر شما این آیه را معجزه می پندارید، لطفا جواب سوالات را به ما بگویید.

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0