مرگ 100 هزار نفر بر اثر گرسنگی در یک روز... 	سوره هود آیه 6: هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر اینکه روزی او بر خداست!... 	 به گزارش شفاآنلاین در هر روز 100.000 هزار نفر بر اثر گشنگی می میرند و در هر 6 ثانیه یک کودک بر اثر گرسنگی تلف  می شود . 	بنابراین آیه فوق دروغی بیش نیست... دیدگاه شما چیست؟

 

       مرگ 100 هزار نفر بر اثر گرسنگی در یک روز...

سوره هود آیه 6: هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر اینکه روزی او بر خداست!...

 

به گزارش شفاآنلاین در هر روز 100.000 هزار نفر بر اثر گشنگی می میرند و در هر 6 ثانیه یک کودک بر اثر گرسنگی تلف  می شود . بنابراین آیه فوق دروغی بیش نیست... دیدگاه شما چیست؟

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0