این چه بهشتی‌ست ؟ بهشت است یا روسپی‌خانه ؟    خُب اگر بهشت این است و با این همه وعده !    چرا روی زمین به همین جرم می‌گیرید ، می‌برید ، در بند می‌کنید ، سنگسار میکنید ، می‌کشید ؟!    چه کسل کننده است این بهشت .                                                                      احمد شاملو

 احمد شاملو

    این چه بهشتیست ؟ بهشت است یا روسپی‌خانه ؟

   خُب اگر بهشت این است و با این همه وعده !  چرا روی زمین به همین جرم می‌گیرید، میبرید، در بند می‌کنید، سنگسار میکنید و میکشید؟!

   چه کسل کننده است این بهشت.              

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0