پیدایش زمین قبل از آسمان در تورات، انجیل و قرآن!؟        آیه 28 سوره بقره :

 

 پیدایش زمین قبل از آسمان در تورات، انجیل و قرآن!؟

     آیه 29 سوره بقره: او خدایی است که همه موجودات زمین را برای شما خلق کرد، پس از آن به خلقت آسمان نظر گماشت و هفت آسمان را بر فراز یکدیگر برافراشت و او به همه چیز دانا است.

      در این آیه می گوید خدا ابتدا زمین را خلق کرده و سپس آسمان ها و ستارگان را، در صورتی که علم ثابت  کرده که اینچنین نبوده است. اگر فرزند شما بپرسد که زمین چگونه خلق شده است؟ شما چه پاسخی می دهید؟  از مطالب علمی استفاده میکنید یا دینی؟

 

آیت الله مشکینی

اوست که آنچه در این زمین است همه را برای شما آفرید ، سپس به ( آفرینش ) آسمان پرداخت

 

 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)

او است که هر چه در زمین هست یکسره برای شما آفرید سپس باسمان پرداخت و هفت آسمان بپا ساخت و بهمه چیز دانا است

 

 » استاد الهی قمشه‌ای

او خدایی است که همه موجودات زمین را برای شما خلق کرد ، و پس از آن به خلقت آسمانها نظر گماشت و هفت آسمان را بر فراز یکدیگر برافراشت و او به همه چیز داناست.

 

 » استاد مهدی فولادوند

اوست آن کسی که آنچه در زمین است ، همه را برای شما آفرید سپس به [ آفرینش ] آسمان پرداخت ، و هفت آسمان را استوار کرد و او به هر چیزی داناست.

 

 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)

اوست آن که همه آنچه را در زمین است برای شما آفرید ; وانگهی به آفرینش آسمان پرداخت و آنها را برای شما به صورت هفت آسمان سامان داد ، و او به هر چیزی داناست .

 

» حجت الاسلام انصاریان

اوست که همه آنچه را در زمین است برای شما آفرید ، سپس آفرینش آسمان را [ که به صورت ماده ای دود مانند بود ] اراده کرد و آن را به شکل هفت آسمان [ همراه با نظامی استوار ] درست و نیکو قرار داد و او [ به قوانین و محاسباتِ ] همه چیز داناست.

 

 » مجتبوی

اوست که هر چه در زمین است همه را برای شما آفرید ، آن گاه به آسمان پرداخت و هفت آسمان را بساخت ، واو به همه چیز داناست.

 

 » ترجمه محمد صادق تهرانی

او کسی است که آنچه در زمین است، همه را برای (همه‌ی) شما آفرید؛ سپس به (آفرینش) آسمان پرداخت، پس آسمان‌ها را (به صورت) هفت آسمان سازماندهی کرد. و او به هر چیزی بسیار داناست. 

 

 ● محمدامين احمدي فقيه

او خداوندی است که هر آنچه در زمین وجود دارد، برای شما آفرید؛ سپس به آفرینش‌ آسمان پرداخت، و هفت آسمان را بر فراز هم استوار کرد و برافراشت؛ و او به هر چیزی دانا و توانا است.

 

 » خرمشاهی

او کسى است که آنچه در زمین است همه را براى شما آفرید، سپس به [آفرینش‏] آسمان پرداخت، و هفت آسمان استوار کرد و او به هر چیزى داناست‏ (۲۹)

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0