افکار بیش از 70 درصد مردم ایران     من مسلمانم، گاهی وقت ها شراب می خورم و گاهی وقت ها نماز می خوانم. از حجاب و گشت ارشاد و چند همسر داری، متنفرم. عاشق رقص و موسقیم. مخالف جنگ و کشتن کافرانم...       دوست عزیز اگر شما اینچنین تفکری دارید، بنابراین یک روشنفکر هستید نه یک مسلمان. البته ، برای حفظ جانتان هم که شده بگویید مسلمانم...

  افکار بیش از 70 درصد مردم ایران

    من مسلمانم، گاهی وقت ها شراب می خورم و گاهی وقت ها نماز می خوانم. از حجاب و گشت ارشاد و چند همسر داری، متنفرم. عاشق رقص و موسقیم. مخالف جنگ و کشتن کافرانم... 

   دوست عزیز اگر شما اینچنین تفکری دارید، بنابراین یک روشنفکر هستید نه یک مسلمان. البته ، برای حفظ جانتان هم که شده بگویید مسلمانم...

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0