منطقِ  اسلام         همه پیامبران فرستاده خداوند هستند و در کار دین هیچ اجباری نیست ولی  اگر مسلمان نشوی، کافری و بایدکشته شوی. (طبق گفته کتاب قرآن)

منطق  اسلام

همه پیامبران فرستاده خداوند هستند و در کار دین هیچ اجباری نیست ولی  اگر مسلمان نشوی، کافری و بایدکشته شوی. (طبق گفته کتاب قرآن) 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0