کشف «مولکول اخلاق» در مغز دانشمندان موفق به کشف مواد شیمیایی موجود در مغز شدند که می‌توانند بر میزان بخشندگی یا مغرور بودن شخص اثر بگذارند. در سال‌های اخیر، دانشمندان به دنبال شناسایی نقش اکسی‌توسین بوده‌اند که

 

کشف «مولکول اخلاق» در مغز

دانشمندان موفق به کشف مواد شیمیایی موجود در مغز شدند که می‌توانند بر میزان بخشندگی یا مغرور بودن شخص اثر بگذارند. در سال‌های اخیر، دانشمندان به دنبال شناسایی نقش اکسی‌توسین بوده‌اند که "مولکول اخلاق" نیز لقب گرفته است. این دانشمندان دریافتند که این ملکول ، نقش مهمی در ارتقای رفتار اجتماعی ایفا میکند. این ماده همچنین به عنوان یک انتقال‌دهنده عصبی یا پیام‌رسان بین سلول‌های مغز عمل میکند.

      با پیشرفت علم ، انسان در میابد هیچ چیز ماورایی ای درون آدمی وجود ندارد. نظر شما چیست؟

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0