شرکت ژاپنی روبات 'انسان نما' ساخت 	شرکت سافتبنک می گوید که مردم می توانند با آن درست مثل دوستان و اعضای خانواده خود ارتباط برقرار کرده  و این روبات قادر است کارها و وظایف مختلفی را انجام دهد. برای اولین بار در تاریخ بشر ما به یک روبات، احساس و عاطفه داده شده است. این روبات به قیمت دوهزار دولار از سال دیگر وارد بازار می شود. انقلاب جدیدی شروع شده است و روزی خواهد رسید که مردم بدون روبات ها حتی یک روز را هم نمی توانند زندگی کنند...

منبع: http://www.bbc.co.uk/persian/world/2014/06/140608_an_human_like_robot.shtml

 

   شرکت ژاپنی روبات 'انسان نما' ساخت

 

شرکت سافتبنک می گوید که مردم می توانند با آن درست مثل دوستان و اعضای خانواده خود ارتباط برقرار کرده  و این روبات قادر است کارها و وظایف مختلفی را انجام دهد. برای اولین بار در تاریخ بشر ما به یک روبات، احساس و عاطفه داده شده است. این روبات به قیمت دوهزار دولار از سال دیگر وارد بازار می شود. انقلاب جدیدی شروع شده است و روزی خواهد رسید که مردم بدون روبات ها حتی یک روز را هم نمی توانند زندگی کنند...

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0