خرافات و اعتقاد به وجود جادوگران      در آیه های 20 تا 22 از باب 7 خروج( خلاصه مطلب): «  جادوگران مصر به افسونهاي خويش تمام آب ها را به خون تبدیل کردند...»    یک شرکت آمریکایی اعلام کرده است که یک میلیون دلار به شخصی که کار ماورایی انجام دهد، پاداش خواهد داد ولی تاکنون هیچ کسی به این موسسه مراجعه نکرده است.   چرا در حال حاضر جادوگران وجود ندارد!؟  به نظر شما اینها کلام خداست و یا ساخت و پرداخته ذهن بشر است؟

 

خرافات و اعتقاد به وجود جادوگران

در آیه های 20 تا 22 از باب 7 خروج( خلاصه مطلب): «  جادوگران مصر به افسونهاي خويش تمام آب ها را به خون تبدیل کردند...» یک شرکت آمریکایی اعلام کرده است که یک میلیون دلار به شخصی که کار ماورایی انجام دهد، پاداش خواهد داد ولی تاکنون هیچ کسی به این موسسه مراجعه نکرده است.   چرا در حال حاضر جادوگران وجود ندارد!؟  به نظر شما اینها کلام خداست و یا ساخت و پرداخته ذهن بشر است؟

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0