این آیات از طرف شیطان است یا خدا؟            انجیل، تثنیه 17:  اگر بشنوید مرد یا زنی

 

   این آیات از طرف شیطان است یا خدا؟ 

     انجیل، تثنیه 17:  اگر بشنوید مرد یا زنی " بت یا خورشید و ماه وستارگان را که من پرستش آن را اکیدا قدغن کردم عبادت کند " مرد یا زن را به بیرون شهر ببرید و سنگسارش کنید تا بمیرد.

     اگر اتهامات مرد  حقیقت داشته باشد  و علامت بكارت آن دختر پیدا نشود، آنگاه دختر را نزد در خانة پدرش بیرون آورند و اهل شهرش او را با سنگ سنگسار نمایند تا بمیرد.  انجیل ، تثنیه 22:‌20ـ21

    این پسر ما لجوج و سرکش است حرف ما را گوش نمی کند و به ولخرجی و میگساری می پردازد" آنگاه اهالی شهر او را سنگسار کنند تا بمیرد به این طریق شرارت را از میان خود دور خواهید کرد و همه جوانان اسرائیل این واقعه را شنیده خواهند ترسید . تثنیه 18:21-21

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0