آیا خدای شما اینگونه سخن می گوید!؟       کتاب مقدس یهودیان:آیه 15 باب 31) شش روز کار کرده شود و در روز هفتم سبت(تعطیل) آرام و مقدس خداوند است هرکه در روز سبت کار کند باید کشته شود.باب 15 آیه 32) وچون بنی اسرائیل در صحرا بودند کسی را یافتند که روز سبت هیزم جمع میکرد. آیه 33) و کسانیکه او را یافتند که هیزم جمع میکرد او را نزد موسی وهارون و تمامی جماعت آوردند. آیه 34 ) و او  را در حبس نگاه داشتند زیرا که اعلام نشده بود که با وی چه باید کرد. آیه 35) و خداوند به موسی گفت این شخص البته کشته شود تمامی جماعت او را بیرون از لشگرگاه با سنگها سنگسار کنند. آیه 36) پس تمامی جماعت او را بیرون از لشگرگاه آورده او را سنگسار کردند و بمرد چنانکه خداوند به موسی امر کرده بود.

 

      آیا خدای شما اینگونه سخن می گوید!؟

 

      کتاب مقدس یهودیان:آیه 15 باب 31) شش روز کار کرده شود و در روز هفتم سبت(تعطیل) آرام و مقدس خداوند است هرکه در روز سبت کار کند باید کشته شود.باب 15 آیه 32) وچون بنی اسرائیل در صحرا بودند کسی را یافتند که روز سبت هیزم جمع میکرد. آیه 33) و کسانیکه او را یافتند که هیزم جمع میکرد او را نزد موسی وهارون و تمامی جماعت آوردند. آیه 34 ) و او  را در حبس نگاه داشتند زیرا که اعلام نشده بود که با وی چه باید کرد. آیه 35) و خداوند به موسی گفت این شخص البته کشته شود تمامی جماعت او را بیرون از لشگرگاه با سنگها سنگسار کنند. آیه 36) پس تمامی جماعت او را بیرون از لشگرگاه آورده او را سنگسار کردند و بمرد چنانکه خداوند به موسی امر کرده بود.

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0