حکم قصاص در قرآن و کتاب یهودیان      کتاب مقدس یهودیان باب 21 آیه 24)  و چشم بعوض چشم و دندان بعوض دندان و دست بعوض دست و پا بعوض پا. آیه 25) وداغ بعوض داغ و زخم بعوض زخم و لطمه بعوض لطمه.       قرآن  سوره البقرة آيات 178 تا 17):اى افرادى كه ايمان آورده‏ايد! حكم قصاص در مورد كشتگان بر شما نوشته شده است، آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن،... از چی بگیم؟ آیا شما این حکم را از طرف خداوند می دانید؟  آیه 32  اگر گاوی غلامی یا کنیزی را بزند سی مثقال نقره بصاحب او داده شود و گاو سنگسار شود.

 

     حکم قصاص در قرآن و کتاب یهودیان

     کتاب مقدس یهودیان باب 21 آیه 24)  و چشم بعوض چشم و دندان بعوض دندان و دست بعوض دست و پا بعوض پا. آیه 25) وداغ بعوض داغ و زخم بعوض زخم و لطمه بعوض لطمه.

      قرآن  سوره البقرة آيات 178 تا 17):اى افرادى كه ايمان آورده‏ايد! حكم قصاص در مورد كشتگان بر شما نوشته شده است، آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن،...

 

از چی بگیم؟ آیا شما این حکم را از طرف خداوند می دانید؟ 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0