داستان حضرت نوح واقعیت است یا خرافات

همه ما داستان حضرت نوح که هم در انجیل و هم در قرآن آمده است را بارها خوانده ایم . خداوند  به دلیل اینکه عده ای از انسان ها نافرمانی کرده بودند، عذابی را نازل فرمود و باعث شد همه انسان های ستم کار و حیوانات بی گناه کشته شوند...         سوال اینجاست که چرا خداوند  باید  بچه ها و حیوانات  بیگناه را به کشتن دهد؟ و این کار چه فایده ای داشته است؟ خداوند همه انسان ها ، کودکان و حیوانات را در این داستان کشت تا جرم و جنایت و انسان های بد برای همیشه نابود شوند. اگر اینطور بوده چرا هنوز اینگونه انسان ها در زمین زندگی می کنند؟

 نظر شما چیست؟ و اگر شما این داستان را باور دارید ، لطفا جواب این سوالات را بدهید.

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0